Policia Local

639793035

 

Ofertes de Treball Ajuntament

Espai Jove

Bústia de suggeriments del futur projecte per als joves a les Escoles de Baix.

espaijove@alcarras.cat 

Ofertes de treball de l'Ajuntament

VIGILANT MUNICIPAL

PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR EN CARÀCTER TEMPORAL UN LLOC DE TREBALL DE “VIGILANT MUNICIPAL” DEL COS DE POLICIA LOCAL D’ALCARRÀS

 

Publicació de l’anunci al web: Data de publicació dia 3 de febrer de 2017

 

Bases:  BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR EN CARÀCTER TEMPORAL UN LLOC DE TREBALL DE “VIGILANT MUNICIPAL” DEL COS DE POLICIA LOCAL D’ALCARRÀS, GRUP AP, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

 

Sol·licitud: Sol·licitud d’admissió a les convocatòries de selecció de personal de l’Ajuntament 

 

Termini de presentació de sol·licituds: El 18 de febrer de 2017

 

Declaracions responsables: DECLARACIONS RESPONSABLES