Policia Local

639793035

 

Ofertes de Treball Ajuntament

Espai Jove

Bústia de suggeriments del futur projecte per als joves a les Escoles de Baix.

espaijove@alcarras.cat 

ELS PLENS

 

Els plens poden ser ordinaris o extraordinaris. En el cas dels ordinaris se’n celebra un cada dos mesos i en el cas dels extraordinaris es celebren quan convingui. En els dos casos, són convocats per l’alcalde i dóna fe dels acords el secretari de la corporació. Assisteixen als plens tots els regidors electes.

 

El Plens, se celebren al Saló de Plens de la Tercera Planta de l’Ajuntament d’Alcarràs, a la Plaça de l’Església,1 Els Plens estan oberts al públic.

 

Per facilitar la màxima difusió entre la ciutadania, l’Ajuntament promou la retransmissió dels plens en directe via internet, i també els deixa arxivats per tal que puguin ser visionats quan es vulgui a l’espai web: www.alcarras.com

 

 

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

El Ple Municipal és l'òrgan municipal col·legiat que està integrat per totes les persones electes a les darreres eleccions municipals. Són 13 regidors i regidores, entre els quals l'alcalde, que n'és el president. Es reuneix, habitualment, de manera ordinària cada dos mesos i té entre d'altres la competència per aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de control i la fiscalització dels òrgans de govern municipal.

 

Competències del Ple:
Les competències i atribucions del Ple municipal venen determinades, fonamentalment, per la normativa de règim local de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. Consulteu-ne el contingut a través del següent document.

 

 ACTA d’organització municipal amb les competències del Ple, Junta de Govern i l’Alcaldia 

 

 

Plens

id Data Extracte Ordre del Dia Video Acta
71 12-01-2017 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 16 DE GENER 2017 Youtube
69 23-11-2016 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2016 Youtube
68 27-09-2016 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 3 OCTUBRE 2016 Youtube
67 22-07-2016 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2016 Youtube
66 21-06-2016 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 28 DE JUNY DE 2016 Youtube
65 30-05-2016 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 30 DE MAIG DE 2016
64 12-05-2016 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE MAIG DE 2016 Youtube
63 04-03-2016 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE MARÇ DE 2016 Youtube
62 23-12-2015 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE GENER DE 2016 Youtube
61 24-11-2015 Designació Membres de les Meses per les Eleccions a Corts Generals del 20 de desembre de 2015 Youtube